Kieswet niet alleen door gebrek aan gordijntjes geschonden

Enkele jaren geleden werd er vooruitgang geboekt op het gebied van stemtechniek: in Nederland kon gestemd worden door middel van stemcomputers. Het stemmen zou hierdoor veiliger worden, sneller gaan en er zou een kleinere kans zijn op fouten.

Twee jaar geleden werd hiervan afgezien: het bleek allemaal toch niet zo veilig te zijn. Er werd aangetoond dat je de machine op een afstand van 5 meter kon "afluisteren": bij verschillende stemmen was, met zeer nauwkeurige apparatuur, een ander signaal te onderscheppen. Terug dus naar apparatuur waarbij minder mis kon gaan: de papieren stembiljetten en het bekende rode potlood.

De veiligheid van dit systeem blijkt echter ook te rammelen, niet vanwege technologische problemen, maar vanwege menselijke denkfouten. In Enschede heeft de gemeente een stemlokaal ingericht in het studentengebouw van de universiteit. Waar echter geen rekening mee is gehouden, is de loopbrug die recht boven de stemhokjes hangt: vanaf hier kan iemand precies zien welke stem uitgebracht wordt.

Op de vraag of de stemcommissie zich bewust was van het probleem, werd geantwoord: "Vanaf de loopbrug kun je niet zien wat er gestemd wordt." Bijgeleverde foto bewijst het tegendeel. Op de opmerking dat een simpel dakje het probleem had opgelost, werd tevens afwijzend gereageerd: "Je kan natuurlijk overal wel een probleem van maken."

Het lijkt erop dat er in het geheel weinig gegeven wordt om het waarborgen van het stemgeheim van de kiezer. Al eerder kaartte Marcel Wissenburg, hoogleraar politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aan dat het stemgeheim in het geding was: door de afwezigheid van gordijntjes bij veel kieslokalen, kan volgens hem het meekijken bij het stemmen niet uitgesloten worden.

De foto is gemaakt met instemming van de persoon die erop te zien is.

Contact